Shin-ju karate-do Amsterdam Mail Shin-ju

Video's


World Games 1993 Gojushiho sho Dimitra


GOJUSHIHO SHO ONK


GOJUSHIHO SHO BKF 1994


Gojushiho dai DSK in Nederland


Dimitra Gojushiho dai BKF


EK Wenen 1990 Gojushiho sho


EK Wenen 1990 Nijushiho Dimitra


Demo karate dans - Yoshitaka Cup 1990