Shin-ju karate-do Amsterdam Mail Shin-ju

Waarom we groeten


In onze stijl is het gebruikelijk om te buigen of te groeten. Op deze manier tonen we respect voor de grondlegger, voor de dojo, de sensei, maar ook voor de medeleerlingen en andere aanwezigen. Het is van belang dat we dit respect ook werkelijk voelen en laten zien. Bij het binnen komen en verlaten van de dojo wordt er gegroet, als de leraar het teken geeft dat de les gaat beginnen stelt iedereen zich naast elkaar op. De leerlingen stellen zich op in volgorde van de graad die men bezit, hoge graden rechts van de leraar. In Musubi dachi wachten we vervolgens op het teken van de hoogst gegradueerde, die het groeten, waarmee elke les begint en eindigt, leidt. Dan begint de training. Wanneer we tijdens de training voor de leraar of elkaar buigen beloven we om flink en doelgericht te oefenen.

Een groetceremonie voor en na de les ziet er als volgt uit:
Seiza: formele kniezit
Mokuso: begin van de meditatie, sluit even de ogen
Mokuso yame: einde van de meditatie, open de ogen
Shomen ni rei: groeten voor Funakoshi, de grondlegger
Sensei ni rei: groeten voor de leraar
Otagai ni rei: groeten voor alle aanwezigen
Kiritsu: verzoek om op te staan
Oss: groeten

Groetceremonie bij het uitvoeren van een kata
Kata is een denkbeeldig gevecht tegen meerdere tegenstanders waarvan de vorm geheel vast ligt. Kata kan ook met recht een artistieke creatie genoemd worden, waarin alle bewegingen van een verdediging en een tegenaanval op een gestileerde manier zijn samengebracht. Karate is een verdedigingskunst en dat wordt vooral in kata's tot uitdrukking gebracht. Een belangrijk kenmerk van het uitvoeren van een kata is dat je het bijna overal, op ieder tijdstip en zo vaak als je zelf wilt, alleen kan oefenen. In kata komen bijna alle technieken aan de orde en het is een onontbeerlijk onderdeel van het totale karate.

Musubi dachi: voeten in de v-vorm van vrede
Rei: groet, buiging
Naam van kata: bijvoorbeeld "Heian Shodan"
Yoi: sta gereed en neem beginstand aan
Hajime: begin met de kata
Yame: einde van de kata, neem eindstand aan
Yasume: ontspannen en afgroeten in "musubi dachi"

naar boven naar boven

In het Japans tellen

Tellen in het Japans van 1 tot 10
1. Ichi Ichi uitspraak Ietsj
2. Ni Ni uitspraak Nie
3. San San uitspraak San
4. Shi Shi uitspraak Sjie
5. Go Go uitspraak Go
6. Roku Roku uitspraak Rok
7. Shichi Shichi uitspraak Sjiets
8. Hachi Hachi uitspraak Hatsj
9. Ku Ku uitspraak Koe
10. Ju Ju uitspraak Djzoe

naar boven naar boven