Shin-ju karate-do Amsterdam Mail Shin-ju

Kata Betekenis


Shitei kata: dit zijn de verplichte en opgelegde Kata. Deze Kata’s worden ook tijdens het examen door de examinatoren gekozen.

Tokui kata: dit zijn de vrije keuze Kata’s voor graden hoger dan 1e Kyu. De keuze wordt door de Kandidaat zelf gemaakt. Elk kata mag gekozen worden.

Sentei kata: een Kata wordt gekozen, meestal een keuze uit Bassai dai, Kanku dai. De keuzelijst wordt groter voor examens boven Sandan, en volledige kennis van de kata's is verplicht. De keuze wordt door de kandidaat zelf gemaakt en is een essentieel onderdeel en vereiste om een examen met succes af te leggen.

Heian Shodan: het woord Heian is een mengeling van de woorden Heiwan en Antei: “ Vrede en Kalmte”. De betekenis van het Kata duidt op een “Vreedzame Geest”. De originele versies van de Kata werden Pinans genoemd, echter Funakoshi veranderde de Chinese en Okinawa namen in Japanse benamingen tijdens het ontwikkelen van zijn stijl, hiermede verwijzende naar de meer filosofische betekenis. Dit is de eerste stap. Voor 7e Kyu.

Heian Nidan: is de tweede in de serie van vijf Kata. Voor 6e Kyu.

Heian Sandan: is de derde in de serie van vijf Kata. Voor 5e Kyu.

Heian Yondan: is de vierde in de serie van vijf Kata. Voor 4e Kyu.

Heian Godan: is de vijfde in de serie van vijf Kata. Voor 3e Kyu.

Tekki Shodan: is de eerste van de 3 Tekki Kata. De afkomst van deze Kata is Chinees. In Okinawa bekent als Naihanchi. Funakoshi veranderde de naam in Tekki, duidend op “IJzeren Ruiter” en verwijzend naar het gebruik van kiba dachi om een “ijzeren” (sterke) stand te ontwikkelen. Het Kata ontwikkelt ook de taille en het bovenlichaam. Voor 3e Kyu.

Tekki Nidan: is de tweede van de 3 Tekki Kata. De nadruk ligt hier op het verhogen van de kracht in de kiba dachi. Voor 2e Dan.

Tekki Sandan: is de derde van de 3 Tekki Kata. De nadruk ligt op de snelheid en coördinatie van de armen, alsook de kracht in de torso en benen. Voor 3e Dan.

Bassai Dai: betekent “Het Fort Binnendringen”, duidend op de innerlijke strijd om zelf controle. De Kata schakelt snel en gracieus over van verdediging naar aanval en de nadruk ligt op de heup bewegingen. Het woord “Dai” betekent groot en omvangrijk en verwijst naar de lengte en de omvang van de bewegingen. Van de twee Bassai Kata is dit de eerste en originele versie. Voor 2e Kyu.

Kanku Dai: de opening “Naar de hemel kijken” symboliseert het universum en het concept van Ku of “leeg” waarbij je de tegenstander laat zien dat je geen wapens draagt (zie Meikyo). Het is een gracieus Kata dat de voorloper was van de Heian Kata. Veel bewegingen en basis technieken van de Heian kata zijn duidelijk te zien. Voor 1e Kyu.

Jion: een Boeddhistische term voor “Liefde” en “Goed”. De Jion Ji was een tempel in China. Dit, evenals de positie van de handen in Yoi duiden op de Chinese oorsprong. Voor 2e Dan.

Enpi: betekent “Vliegende Zwaluw”. De bewegingen zijn licht en dartel, duidend op de verdedigende vlucht van een zwaluw. Originele naam is Wanshu. Voor 2e Dan.

Jitte: betekent “Tien Handen”. De Kata is zeer krachtig en ontwikkeld om in staat te zijn tien tegenstanders te weerstaan. Voor 3e Dan.

Sochin: betekent “Kracht en Kalmte”. De Kata ontleent zijn naam aan de Fudo Dachi of Onbeweeglijke Stand (Sochin Dachi). De originele naam van deze Kata was Hakko. Het doel is, zoals in Bassai Sho, vechten tegen een stok of staf. Voor 3e Dan.

Gankaku: betekent “Kraanvogel op een Rots” en schetst de zogenaamde zwakheid van de vogel ten opzichte van zijn prooi, wat echter ook zijn sterkste punt is. De Kata gebruikt de Tsuruashi dachi “Kraanvogel stand” of Sagiashi dachi verwijzend naar andere stijlen. De originele Kata stond bekend als Chinto. Voor 4e Dan.

Hangetsu: betekent “Halve Maan” duidend op de basis stand van het Kata. De originele naam was Seisan. De nadruk ligt op het correcte gebruik van ademhaling en focus. Dit is de Shotokan versie van een langzaam Kata zoals Sanchin. Voor 4e Dan.

Kanku sho: Sho duidt op “Kort”, daarom is dit de kortere versie van Kanku Dai, gebruik makend van dezelfde Enbusen of bewegings patroon. De Kata stamt, evenals zijn voorganger, van Kushanku.

Bassai sho: de kortere versie van Bassai Dai, gebruikmakend van dezelfde Enbusen of bewegings patroon. Het doel is, zoals bij Sochin, het vechten tegen een stok of staf.

Jiin: zoals Kata Jion, heeft ook Jiin een Chinese oorsprong. De naam is de boeddhistische term “liefde en Schaduw” of “Tempel Gronden”, verwijzend naar het Jion-Ji (klooster).

Chinte: betekent “Uitzonderlijke of Zeldzame handen”. De kata maakt gebruik van grote cirkelende bewegingen, dit in tegenstelling tot de gebruikelijke Shotokan methode dat de kortste afstand tussen twee punten gebruikt, vandaar de naam.

Meikyo: betekent “Heldere Spiegel”. De begrippen Mizu no kokoro “een Geest als Water” en Tsuki no kokoro “een Geest als de Maan” kunnen ontleend worden aan de openings bewegingen die lijken op de gladheid van water, waardoor het zo kalm wordt als een spiegel. Zoals het gezegde van Sensei Funakoshi luidt: “zoals het gepolijste oppervlak van een spiegel alles reflecteert wat er voor staat, en zoals een rustige vallei het zachtste geluid draagt, zo moet een Karateka trachten zijn geest vrij te maken van leegte en slechtheid in een poging om juist te reageren op alles wat hij kan tegenkomen. Dit is de betekenis van Kara of leeg in Karate.” Deze Kata heeft aan het eind de “Sankaku tobi”, de driehoeks sprong en het kan de Karateka snel en makkelijk, indien correct uitgevoerd, in staat stellen nadeel om te zetten in voordeel. Deze Kata wordt regelmatig uitgevoerd door Meesters.

Nijushiho: betekent 24 stappen, en de originele naam was Niseishi. De kalme en lange bewegingen verwijzen naar golven die op een klif breken.

Wankan: betekent “Kroon van de Koning”. Daar de kata erg kort is, menen velen dat de Kata niet compleet is.

Gojushiho sho: vroeger heette deze Kata Hotaku, daar de beweging lijkt op die van een specht die met zijn bek op een boom hakt. De naam van het Kata betekent 54 stappen.

Gojushiho dai: de kortere versie van Gojushiho Sho. Dit is een zeer vergevorderd Kata.

Unsu: betekent “Wolk Handen”, de opening symboliseert het scheiden van de wolken met de handen. De kalligrafie van Funakoshi Sensei, “Hatsuun Jin Do” (de wolken scheiden, zoekend naar de weg) kan naar deze beweging verwijzen. Het lijkt alsof deze Kata beweegt van haast naar serene kalmte. Dit is de hoogste Kata in de Shotokan stijl.